erex

Việt Nam

erex

Powering

Vietnam’s sustainable future with biomass

Our Vision & Commitment

Với trách nhiệm không biên giới trong công cuộc khử cacbon, erex đang thúc đẩy hoạt động này không chỉ tại Nhật Bản, mà cả tại Việt Nam, là quốc gia có nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định trong khối Châu Á.

Chúng tôi định hướng phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh lấy trọng tâm là năng lượng sinh khối thông qua hoạt động cụ thể như Xây dựng mới nhà máy điện sinh khối, Chuyển đổi nhà máy điện nhiệt than, Phát triển nhiên liệu sinh khối mới và Thành lập "Trung tâm R&D" làm nơi nghiên cứu cho mục đích "Tiếp cận được phương pháp khử cacbon ở Đông Nam Á".
Erex tin rằng hoạt động sinh khối này sẽ góp phần cho sự phát triển hơn nữa, tạo công ăn việc làm, khử carbon, ổn định cung cấp điện năng tại Việt Nam.

Company Information

Tên công ty CÔNG TY TNHH EREX VIỆT NAM
Ngày thành lập 3/12/2021
Đại diện
Tổng giám đốc
KAKUTA TOMOKI
Vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng
Địa chỉ trụ sở chính 51 Độc Lập, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại +84(0)2473067689
Email erexvn.contact@erex.co.jp

About erex Group

Tập đoàn erex đang triển khai nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo tại Nhật Bản, và nhiều quốc gia chủ yếu là khu vực Đông Nam Á, nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội bền vững cho tương lai.

Trong tiến trình khử cacbon đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn thế giới, chúng tôi duy trì tăng trưởng bằng cách chấp nhận thách thức giải quyết nhiều vấn đề xã hội thông qua từng hoạt động, ứng phó nhanh với các tình huống luôn thay đổi và tạo ra giá trị mới dựa trên triết lý đồng sáng tạo.

Để tạo ra một tương lai thịnh vượng cho tất cả mọi người, chúng tôi, Tập đoàn erex, sẽ tiếp tục phát triển thành một "Công ty năng lượng toàn diện" với "Văn hóa thách thức" được kế thừa từ khi khởi nghiệp, bằng cộng sinh với cộng đồng địa phương và thiên nhiên.

Our Business Areas

Tập đoàn erex tiếp tục tích cực triển khai phổ biến và nhân rộng hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, đảm bảo doanh thu ổn định, phân bố rủi ro bằng cách tích hợp bốn lĩnh vực kinh doanh từ Thu mua nhiên liệu đến Phát điện, Thương mại, và Bán lẻ.

Bằng cách tích hợp bốn lĩnh vực kinh doanh của mình, từ mua sắm nhiên liệu đến sản xuất, kinh doanh và bán lẻ điện, Tập đoàn erex đảm bảo lợi nhuận ổn định và đa dạng hóa rủi ro, đồng thời tích cực thúc đẩy sự lan rộng và mở rộng của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo ở Nhật Bản và nước ngoài.

Go to erex website